Solární systémy Regulus

Systém solárního ohřevu vody (nazývaný také fototermický nebo solární systém) je zdrojem tepla pro ohřev vody, případně přitápění. Je vhodný jak pro rodinné domy, tak i pro velké objekty.

Správně navržený solární systém pokrývá ve slunných dnech od jara do podzimu veškerou potřebu teplé vody. V ostatních dnech se pro dohřev nebo úplný ohřev vody automaticky spíná doplňkový zdroj (elektrické topné těleso, plynový kotel apod.). Solární systémy mohou být navíc navržené pro přitápění a sezónní ohřev bazénu.

Proč pořizovat solární systém Regulus:

Hlavním důvodem, proč domácnosti a organizace pořizují solární systém, je výrazná úspora energie:

úspora 50 - 65 % ročních nákladů

na přípravu teplé vody. Na pořízení solárních systémů je navíc možné získat významnou finanční dotaci.

Standardní způsoby ohřevu vody (typicky elektrický bojler, případně jiné zdroje v rámci vytápění objektu) jsou nákladné na spotřebovanou energii. Zejména cena elektřiny je vysoká a z dlouhodobého hlediska roste. Naproti tomu solární systémy ohřevu vody využívají teplo ze slunce „zdarma“. Solární systémy zcela nenahradí spotřebu energie, protože slunce není stále k dispozici, ale ve výsledku dokážou ušetřit až 65 % z celkové roční energie pro přípravu teplé vody.

Solární systém se nasazuje hned pro několik druhů využití:

 • Příprava teplé vody (primární využití)
 • Příprava teplé vody (primární využití)
 • Přitápění nízkoteplotních systémů (především během jara a podzimu)
 • Ohřev bazénu

Zákazníci na solárních systémech oceňují zejména:

 • Vysokou úsporu energie
 • Extrémně dlouhou životnost
 • Cenově příznivé podmínky
 • Plnou integraci solárního systému do vytápěcího systému
 • Kvalitní technickou podporu

Vysoká úspora energie

Námi dodávané solární systémy ohřevu vody přinášejí úsporu energie ve výši až 65 % ročních nákladů na ohřev vody. Úspory lze dále zvýšit integrovaným řešením s ostatními součástmi otopného systému se společnou akumulací tepla a regulací.

Extrémně dlouhá životnost

Solární systémy Regulus se vzhledem k použití kvalitních materiálů a komponent vyznačují extrémně dlouhou životností přesahující 25 let. Životnost těchto systémů je tedy několikanásobně delší než jejich návratnost.

Plná integrace solárního systému do vytápěcího systému

Solární systém často kombinujeme s tepelným čerpadlem, případně krbovou vložkou s výměníkem do jednoho komplexního vysoce úsporného řešení, kterého nelze docílit oddělenými systémy ohřevu vody a vytápění.

Kvalitní technická podpora

Dodat solární systémy ohřevu vody umí řada dodavatelů. Mnohem méně z nich však dokáže navrhnout vhodný typ solárního systému a souvisejících prvků otopného systému pro konkrétní situaci u zákazníka, zvlášť pokud jde o spojení solárního systému se stávajícími nebo nově budovanými zdroji tepla (jako např. tepelná čerpadla, krbové vložky s výměníkem, atd.), jejich akumulací a regulací. Návrh úsporného a efektivního řešení pro vytápění a ohřev vody včetně pomoci se získáním dotací jsou důležitou součástí péče, kterou poskytujeme.

Jsme k dispozici i po dodávce solárního systému pro záruční a pozáruční servis a dále pro rozšíření nebo optimalizaci řešení celkového vytápění a ohřevu vody.

Solární sestava Regulus

 

zpět


Aktuální nabídka

 • III. vlna Kotlíkových dotací - 2019

  4. 3. 2019

  V dubnu bude vyhlášena výzva občanům, kteří budou mít zájem o Kotlíkovou dotaci. Budou také zveřejněna pravidla pro podání žádostí o výměnu starého kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním za nový, ekologický zdroj vytápění a veškeré další informace, které s čerpáním dotací souvisejí, na krajských internetových stránkách.

 • Kotlíkové dotace

  10. 9. 2017

  Pokud jste dosud o kotlíkovou dotaci nepožádali, udělejte to hned! Vaše šance na úspěch žádosti je velmi vysoká. Dle zprávy Karlovarského kraje ze dne 25. 9. 2017 vyplývá, že alokace dotačního programu "Kotíkové dotace" není není stále vyčerpána. Předpokládá se, že z dotačního programu je stále možno upokojit až 300 dalších žadatelů.

 • Nová zelená úsporám

  10. 9. 2017

  Program Ministerstva životního prostředí, administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR (dále jen „Fond"), podporuje energeticky úsporné rekonstrukce rodinných domů a bytových domů, výměnu nevyhovujících zdrojů na vytápění a využívání obnovitelných zdrojů energie.

archív